Gizlilik ve Ödeme Güvenliği

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

 

b2bspor.com’a kayıt olmak için kullanmış olduğunuz bilgileri 3’üncü taraf firma/kişi/kuruluşla paylaşılmayacaktır.

b2bspor.com adresi altında yer alan Bilgi Formu / İletişim Formu alanlarına girilen bilgiler de aynı şekilde 3’üncü taraf firma/kişi/kuruluşla paylaşılmayacaktır.

b2bspor.com’ye kayıt olduktan sonra bize iletmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda tarafınıza PR – Reklam çalışmaları adı altında SMS / E-Posta ve diğer sosyal medya mecralarında Mesaj gönderilebilir. “Hesabım” menüsü altından iletişim seçeneklerinizi güncelleyebilirsiniz.

Buna rağmen SOSYAL Medya platformları üzerinden b2bspor.com tarafından gönderilen mesajlar ve gösterilen reklamlar iletişim tercihinizin altında yer almamaktadır. Bu nedenle, takipten çıkabilir veya ilgili reklamları gösterme seçeneklerini ilgili platformlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Sunucularımızda toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece SPORPARK bünyesinde kullanılmaktadır. 

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, müşterilerimize daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla SPORPARK ve iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. 

 

Sipariş oluştururken girmiş olduğunuz bilgilerden “AD SOYAD, TELEFON, FİRMA BİLGİLERİ, MAIL ADRESİ, ADRES” bilgileri hariç “KREDİ KARTI” gibi hassas bilgileriniz b2bspor.com sistemi gereğince görüntülenememektedir. Kişi kendi bilgilerini tarafımızdan mahkeme kararıyla dahi olsa talep edemez. Kullanmakta olduğumuz sistemsel şifreleme teknikleri nedeniyle hassas bilgiler şifrelenir ve hiçbir şekilde tekrar okunamaz hale getirilir.

Üyelerimiz, müşteri hizmetlerimize başvurarak kendisiyle ilgili; 
 
Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 
haklarına sahiptir. 
 
Yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. 

 

b2bspor.com firması tarafından isteğiniz doğrultusunda bilgileriniz değiştirilebilir veya güncellenebilir. Bunun haricinde herhangi bir değişiklik ve güncelleme söz konusu edilemez. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mahkeme kararı doğrultusunda b2bspor.com hukuki süreçler doğrultusunda bilgilerinizi Türkiye Cumhuriyeti Yasama Organlarına verebilir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.